วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2024 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เพิ่มความยืดหยุ่นในการป้องกันRansomware ด้วย Synology Active Backup

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2024 เวลา 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เพิ่มความยืดหยุ่นในการป้องกันRansomware ด้วย Synology Active Backup

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2023 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ปกป้องข้อมูลทางธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2023 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ปกป้องข้อมูลทางธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

(สรุปเนื้อหาภายในงาน) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเฝ้าระวังของคุณด้วยโซลูชันแบบครบวงจร

(สรุปเนื้อหาภายในงาน) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเฝ้าระวังของคุณด้วยโซลูชันแบบครบวงจร

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเฝ้าระวังของคุณด้วยโซลูชันแบบครบวงจร

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเฝ้าระวังของคุณด้วยโซลูชันแบบครบวงจร

(สรุปเนื้อหาภายในงาน) Synology Solution Day 2022 แนะนำโซลูชันการจัดการข้อมูล การปกป้องข้อมูล และการเฝ้าระวังของ SYNOLOGY สำหรับธุรกิจทุกขนาด

(สรุปเนื้อหาภายในงาน) Synology Solution Day 2022 แนะนำโซลูชันการจัดการข้อมูล การปกป้องข้อมูล และการเฝ้าระวังของ SYNOLOGY สำหรับธุรกิจทุกขนาด

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Synology Solution Day 2022 แนะนำโซลูชันการจัดการข้อมูล การปกป้องข้อมูล และการเฝ้าระวังของ SYNOLOGY สำหรับธุรกิจทุกขนาด

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Synology Solution Day 2022 แนะนำโซลูชันการจัดการข้อมูล การปกป้องข้อมูล และการเฝ้าระวังของ SYNOLOGY สำหรับธุรกิจทุกขนาด

(สรุปเนื้อหาภายในงาน) ระบบการเฝ้าระวังที่ปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ

(สรุปเนื้อหาภายในงาน) ระบบการเฝ้าระวังที่ปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2022 เวลา 14:00 – 15:00 น. (เวลาไทย) ระบบการเฝ้าระวังที่ปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ

Surveillance Station จาก Synology มอบการจัดการแบบรวมศูนย์โดยไม่ต้องมี License การขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น และความเข้ากันได้กับกล้องและอุปกรณ์ของบริษัทอื่นนับพัน

(สรุปเนื้อหาภายในงาน) เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการปกป้องข้อมูลทางธุรกิจด้วยเครื่องมือสำรองข้อมูล Synology

(สรุปเนื้อหาภายในงาน) เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการปกป้องข้อมูลทางธุรกิจด้วยเครื่องมือสำรองข้อมูล Synology

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2022 | 15:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการปกป้องข้อมูลทางธุรกิจด้วยเครื่องมือสำรองข้อมูล Synology

ในการสัมมนานี้ เราจะพุดถึงการเตรียมองค์กรเพื่อพร้อมทำงานแบบไฮบริดด้วยไฟล์โซลูชันเซิร์ฟเวอร์ของ Synology คุณจะได้เรียนรู้