วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Synology Solution Day 2022 แนะนำโซลูชันการจัดการข้อมูล การปกป้องข้อมูล และการเฝ้าระวังของ SYNOLOGY สำหรับธุรกิจทุกขนาด

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Synology Solution Day 2022 แนะนำโซลูชันการจัดการข้อมูล การปกป้องข้อมูล และการเฝ้าระวังของ SYNOLOGY สำหรับธุรกิจทุกขนาด