logo_synarp_1

Authorization Letter

Synology Partner 2024
logo_synarp_2

Fast and Flexible

เครื่องเสีย เราเปลี่ยนทันที
logo_synarp_3

Private Logistic

เราส่งให้คุณถึงที่และส่วนตัว

Synology Model ที่ให้บริการ

Synology Advanced Replacement Service (SRS)
รุ่น (Synology Model) ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า
3 ปี 5 ปี
RS422+
RS820+
RS820RP+
RS822+
RS822RP+
RS1619xs+
RS1221+
RS1221RP+
RS2421+
RS2421RP+
RS2423+
RS2423RP+
RS2821RP+
RS3621RPxs
RS3621xs+  –
RS4021xs+  –
SA3200D  –
SA3400  –
SA3400D  –
SA3600  –
UC3200  –
FS2500  –
FS3400  –
FS3600  –
FS6400  –
HD6500  –
RX1222sas  –
RX6022sas  –
FX2421  –

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ

Synology Advanced Replacement Service (SRS)
 • ลูกค้าตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับทางคิวบิคพลัสฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลส่วนตัว และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน
 • ระยะเวลาในการให้บริการ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ท่านทำการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง โดยท่านจะต้องลงทะเบียนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งสินค้า
 • เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ แต่ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของคิวบิคพลัสฯ ทางเราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 • ให้บริการเฉพาะสินค้า Synology NAS ที่ซื้อจาก บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • สินค้า Synology NAS ต้องอยู่ในระยะเวลาการรับประกันสินค้าและซื้อบริการ Synology Advanced Replacement Service (SRS) ของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • เป็นบริการตรวจสอบ แก้ไข และเปลี่ยนเครื่อง Synology NAS ตรงตามรุ่นหรือรุ่นทดแทนที่ลูกค้าได้ซื้อบริการ Synology Advanced Replacement Service (SRS) จาก บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • การรับประกัน จะทำการเปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่อง Synology NAS เท่านั้น ไม่ครอบคลุมบริการหลังการขายอื่น ๆ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ การโอนย้ายข้อมูล และอุปกรณ์ Accessory อื่นๆ ภายในตัวเครื่อง Synology เช่น Memory, Hard disk, Network Card และอื่นๆ
 • ลูกค้าจะต้องดำเนินการถอดอุปกรณ์ภายในเครื่องทั้งหมดออกให้เรียบร้อยก่อนถึงวันที่นัดเปลี่ยนสินค้า โดยทางเราจะรับเปลี่ยนเพียงตัวเครื่อง Synology NAS เท่านั้น และไม่รับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่นๆ และข้อมูลภายในเครื่อง Synology NAS นั้น
 • คิวบิคพลัสฯ จะติดต่อเพื่อสอบถามปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน และหากตรวจสอบแล้วว่าสินค้าเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ คิวบิคพลัสฯ จะประสานงานเพื่อนำสินค้าเข้าไปส่งตามพื้นที่ของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องเตรียมเครื่องที่เสียหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้เรียบร้อยเพื่อส่งมอบให้กับผู้ให้บริการ ณ วันที่นัดเปลี่ยนสินค้า
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าตัวใหม่หรือรุ่นทดแทน หลังจากได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้ว
  • กรุงเทพและปริมณฑล – กรณีได้รับการอนุมัติก่อน 11.00 น. สินค้าจะดำเนินการจัดส่งภายใน 1 วันทำการ และกรณีได้รับการอนุมัติหลัง 11.00 น. สินค้าจะดำเนินการจัดส่งให้ภายในวันถัดไป หรือขึ้นอยู่กับการนัดหมายเวลา ระหว่างคิวบิคพลัสฯและลูกค้า เพื่อนัดหมายเข้ารับสินค้าที่เสียและส่งสินค้าตัวใหม่ให้กับลูกค้า (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือตามประกาศหยุดพิเศษ)
  • กรณีต่างจังหวัด – สินค้าจะดำเนินการจัดส่งภายใน 3 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับการนัดหมายเวลา ระหว่างคิวบิคพลัสฯและลูกค้า เพื่อนัดหมายเข้ารับสินค้าที่เสียและส่งสินค้าตัวใหม่ให้กับลูกค้า (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือตามประกาศหยุดพิเศษ)
 • การขนส่งสินค้าจะเป็นการขนส่งแบบ Private Logistics (ส่วนตัว) รับสินค้าและส่งสินค้าตรงถึงลูกค้าโดยเฉพาะ

ป้องกันความเสี่ยงและบริหารจัดการข้อมูลได้ต่ออย่างเนื่องด้วยบริการของเรา

Synology Advanced Replacement Service