วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2024 | 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เพิ่มความยืดหยุ่นในการป้องกันRansomware ด้วย Synology Active Backup

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2024 เวลา 14:00 – 16:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เพิ่มความยืดหยุ่นในการป้องกันRansomware ด้วย Synology Active Backup