วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 | 14:00 – 15:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครบจบทุกความต้องการของระบบ Surveillance

ระบบเฝ้าระวัง (Surveillance) ที่ได้รับการอัปเดตจะช่วยปกป้องทรัพย์สินและผู้คนของคุณ แต่การค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมซึ่งจะไม่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจนั้นมักเป็นเรื่องที่ท้าทาย

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 | 14:00 – 15:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ต่อยอดการใช้งาน Synology NAS ด้วย MailPlus

หากองค์กรใช้บริการอีเมลจาก cloud email service 3 ปี ด้วยพนักงาน 100 คน
อาจทำให้ธุรกิจต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณกว่า 6 แสนบาท ในขณะที่ MailPlus ประหยัดไปเกินครึ่ง

(ยกเลิกกิจกรรมวันนี้) วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 | 14:00 – 15:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ต่อยอดการใช้งาน Synology NAS ด้วย MailPlus

หากองค์กรใช้บริการอีเมลจาก cloud email service 3 ปี ด้วยพนักงาน 100 คน
อาจทำให้ธุรกิจต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณกว่า 6 แสนบาท ในขณะที่ MailPlus ประหยัดไปเกินครึ่ง

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 | 14:00 – 15:30 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เพื่อปกป้องข้อมูล SaaS ด้วย Active Backup Suite ของ Synology

เราจะอธิบายวิธีที่ธุรกิจทั่วโลกปกป้องข้อมูลบนบริการ Microsoft 365 และ Google Workspace ของตนได้อย่างประหยัดที่สุด ด้วยคุณสมบัติการสำรองและกู้คืนที่ครอบคลุม เพื่อจัดการกับความท้าทายในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ นอกจากนี้ คุณจะมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับ

คิวบิค พลัส คอมเมอร์เชียล ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คิวบิค พลัส คอมเมอร์เชียล ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่สมาชิก ทน8566