อบรมการใช้งานอุปกรณ์ Synology NAS ให้กับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น. ทางเราได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ Synology NAS ให้กับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

คิวบิค พลัส คอมเมอร์เชียล ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คิวบิค พลัส คอมเมอร์เชียล ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่สมาชิก ทน8566