วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 | 14:00 – 15:30 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เพื่อปกป้องข้อมูล SaaS ด้วย Active Backup Suite ของ Synology

เราจะอธิบายวิธีที่ธุรกิจทั่วโลกปกป้องข้อมูลบนบริการ Microsoft 365 และ Google Workspace ของตนได้อย่างประหยัดที่สุด ด้วยคุณสมบัติการสำรองและกู้คืนที่ครอบคลุม เพื่อจัดการกับความท้าทายในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ นอกจากนี้ คุณจะมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับ