(ยกเลิกกิจกรรมวันนี้) วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 | 14:00 – 15:00 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ต่อยอดการใช้งาน Synology NAS ด้วย MailPlus

หากองค์กรใช้บริการอีเมลจาก cloud email service 3 ปี ด้วยพนักงาน 100 คน
อาจทำให้ธุรกิจต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณกว่า 6 แสนบาท ในขณะที่ MailPlus ประหยัดไปเกินครึ่ง