คิวบิค พลัส คอมเมอร์เชียล ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คิวบิค พลัส คอมเมอร์เชียล ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่สมาชิก ทน8566