ปัญหาพื้นที่เต็ม! จะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์อย่างไรแบบไม่กระทบข้อมูล

วันนี้มาพูดถึงวิธีการขยายพื้นที่ หรือเพิ่มพื้นที่ โดยการเปลี่ยนขนาดของฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ ให้มีขนาดพื้นที่ใหญ่ขึ้น และทำอย่างไรที่จะไม่กระทบกับข้อมูลที่ใช้งานอยู่บน Synology NAS ของเรา