(สรุปเนื้อหาภายในงาน) ปรับองค์กรให้พร้อมทำงานแบบไฮบริด ด้วย Synology

ในการสัมมนานี้ เราจะพุดถึงการเตรียมองค์กรเพื่อพร้อมทำงานแบบไฮบริดด้วยไฟล์โซลูชันเซิร์ฟเวอร์ของ Synology คุณจะได้เรียนรู้

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 | 14:15 – 15:15 น. (เวลาไทย) เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ปรับองค์กรให้พร้อมทำงานแบบไฮบริด ด้วย Synology

ในการสัมมนานี้ เราจะพุดถึงการเตรียมองค์กรเพื่อพร้อมทำงานแบบไฮบริดด้วยไฟล์โซลูชันเซิร์ฟเวอร์ของ Synology คุณจะได้เรียนรู้